Rättviks kommun
Rättviks kommun

Vi vill bli ännu bättre!

Dina synpunkter är viktiga.

Rättviks kommun ska ge alla barn, elever och studeranden en god lärmiljö och utbildning av hög kvalitet.
Därför vill vi att vår utbildnings­verksamhet ständigt ska bli bättre och då är det viktigt att vi får veta vad du tycker.
Har du synpunkter, förslag eller klagomål gällande utbildningen så hoppas vi att du vill dela med dig av dina åsikter.

Dina synpunkter på hur vi sköter vår uppgift är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Hur lämnar du synpunkter, förslag eller klagomål?

I Skollagen 4 kap 8§ står det:

"Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt."

Vi har tagit fram en blankett för synpunkter, förslag och klagomål gällande utbildning. Vill du framföra din åsikt kan du fylla i blanketten och skicka den till oss med vanlig post eller e-post.

Så här gör du

  1. Tala med den person det berör eller ansvarig chef. Om det inte löser sig kan du
  2. Lämna in dina synpunkter skriftligt på blanketten ”Synpunkter, förslag och klagomål gällande utbildning” som du hittar till höger på denna sida.
  3. Om missnöjet fortfarande kvarstår kontaktar skolchefen.

Det går också bra att lämna uppgifter muntligen per telefon eller i personlig kontakt med personal i vår verksamhet. Personalen skriver ner dina åsikter. 

Vad händer med dina synpunkter?

Dina synpunkter, förslag eller klagomål registreras av Rättviks kommun.

Alla handlingar som kommer in till kommunen blir allmänna handlingar. Det betyder att handlingarna lämnas ut om någon begär det. Uppgifter som skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) lämnas inte ut.

Du kan lämna uppgifter anonymt, men då får du inte något svar från oss.

Du får ett meddelande om vem som hanterar dina synpunkter eller utreder ditt klagomål.
Ansvarig för handläggningen av dina uppgifter är ansvarig förskolechef, rektor eller någon tjänsteman på barn- och utbildningsförvaltningen.

Du får ett skriftligt svar på de uppgifter som du lämnat.
Om det visar sig att det finns brister i verksamheten har barn- och utbildningsförvaltningen ett ansvar för att bristerna rättas till.

Vill du veta mer eller har frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta berörd förskolechef, rektor eller barn- och utbildnings­förvaltningen.

Information

Synpunkter, förslag eller klagomål gällande utbildning

Blankett – Synpunkter, förslag eller klagomålPDF

Posta ifylld blankett till
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

eller skicka den som e-brev till barn.utbildning@rattvik.se.

Kontakt

0248-70 000 (vx)
barn.utbildning@rattvik.se