Rättviks kommun

Speciallärare och specialpedagoger

Elevhälsan erbjuder specialpedagogiska insatser inom för-, grund- och gymnasieskolan. Det kan till exempel vara handledning och konsultation till lärare för att underlätta inlärningssituationen för barn och elever. 
Inom kommunen arbetar två specialpedagoger och en talpedagog.

Specialpedagogerna gör pedagogiska kartläggningar, utreder läs- och skrivsvårigheter och introducerar olika lärverktyg till barn, elever och lärare.

Speciallärare
Nathalie Fyhr
0248-70 331

Specialpedagoger
Anette Ingels
0248-70 258

Lena Emanuelsson
0248-70 573

Kristina Matsson
0248-70 025

Talpedagog

Talpedagogen tränar barn och elever med komplicerade tal- och språksvårigheter, gör tal- och språkutredningar och medverkar vid läs- och skrivutredningar. Talpedagogen är också kommunens kontaktperson för barn och elever med hörselnedsättning.

Talpedagog
Anne Klockar
0248-70 572

Kontakt

Chef elevhälsan
Rektor särskola
n
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371