Regler och riktlinjer - modersmålsundervisning

Du som är vårdnadshavare måste ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn.

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen.

Ansökan

Blankett för anmälan om modersmålsundervisning hittar du på kommunens blankettsida.

Elever i årskurs 1 och upp till årskurs 8 som under pågående läsår deltar i modersmålsundervisning behöver inte ansöka på nytt inför nästa år.

Efter att eleven beviljats modersmålsundervisning är deltagandet i undervisningen obligatoriskt.

Avanmälan

För att avsluta modersmålsundervisningen ska vårdnadshavarna anmäla även detta. Använd blanketten Avanmälan om modersmålsundervisning. Du hittar blanketten på kommunens blankettsida eller hämtar den på skolan där ditt barn går.

Avanmälan lämnas till din skola. 

Information

Skolverket: Rätt till modersmålsundervisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

0248-70 266
barn.utbildning@rattvik.se

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik