Rättviks kommun
Rättviks kommun

Läsårstider 2020/2021

När är det skollov – jullov, sportlov, påsklov och höstlov?
När börjar höstterminen? När slutar vårterminen?
Här ser du alla läsårstider och lovdagar.

Här ser du alla läsårstider och lovdagar. Dessa tider gäller grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Terminstider

Höstterminen 2020
2020-08-18 – 2020-12-18

Vårterminen 2021
2021-01-11 – 2021-06-11

Skollov
Höstlov v. 44
2020-10-26 – 2020-10-30

Jullov v. 52-1
2020-12-21 – 2021-01-08

Sportlov v. 9
2021-03-01 – 2021-03-05

Påsklov v. 13-14
2021-04-02 – 2021-04-09

Helgdag/lovdag v. 19
2021-05-13 – 2021-05-14

Utöver dessa lovdagar tillkommer tre studiedagar. Respektive skola meddelar datum för dessa.

Observera att datum för skolavslutning kan variera mellan olika skolor. Ta kontakt med aktuell skola för mer information.

Stiernhööksgymnasiet stiernhooksgymnasiet.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledighet på övrig tid

För att få ledigt övrig tid måste eleven ha tungt vägande skäl. Elevens studie- och närvarosituation ligger till grund för beslut om eventuell ledighet.
Undervisande lärare fattar beslut när det gäller enstaka lektion. Klassansvarig kan bevilja ledigt för högst tre dagar i följd medan övrig ledighet beviljas av rektor.
Ledighetsansökan ska göras på blanketten Ledighetsansökan elev.PDF

Ledighet i samband med körkort

Följande aktiviteter är giltiga frånvaroorsaker när du tar körkort:

Riskutbildning del 1 och 2
Kunskapsprov
Körprov

Övningskörning är inte någon giltig orsak till frånvaro.

Kontakt

Växel 0248-70 000
gymnasiet@rattvik.se

Besöksadress
Masvägen 15, 795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik