Rättviks kommun
Rättviks kommun

Lov och ledigheter

Här får du information om läsårets lovdagar och vad som krävs för att få ledigt utöver ordinarie lov.

Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018
1:or: 2018-08-21–2018-12-20
2:or och 3:or: 2018-08-22-2018-12-20

Vårterminen 2019
1:or: 2019-01-08-2019-06-13
2:or och 3:or: 2019-01-08-2019-06-14

Lovdagar
Vecka 44: 2018-10-29–2018-11-02
Vecka 9: 2019-02-25–2018-03-01
Vecka 17: 2019-04-23-2019-04-26
Vecka 22: 2019-05-31
Vecka 23: 2019-06-07

Stiernhööksgymnasiet stiernhooksgymnasiet.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledighet på övrig tid

För att få ledigt övrig tid måste eleven ha tungt vägande skäl. Elevens studie- och närvarosituation ligger till grund för beslut om eventuell ledighet.
Undervisande lärare fattar beslut när det gäller enstaka lektion. Klassansvarig kan bevilja ledigt för högst tre dagar i följd medan övrig ledighet beviljas av rektor.
Ledighetsansökan ska göras på blanketten Ledighetsansökan elevPDF.

Ledighet i samband med körkort

Följande aktiviteter är giltiga frånvaroorsaker när du tar körkort:

  • Riskutbildning del 1 och 2
  • Kunskapsprov
  • Körprov

Övningskörning är inte någon giltig orsak till frånvaro.

Kontakt

vx 0248-70 000
fax 0248-70 355
gymnasiet@rattvik.se

Besöksadress
Masvägen 15, 795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik