Rättviks kommun

Lov och ledighet

Här får du information om läsårets lovdagar och vad som krävs för att få ledigt utöver ordinarie lov.

Läsåret 2017/2018

Vårterminen börjar den 9 januari och avslutas den 8/6.

Gäller gymnasieskola och gymnasiesärskola
Höstterminen 2017-08-16–2017-12-21
Vårterminen 2018-01-09–2018-06-08

Lovdagar

Vecka 44: 2017-10-30–2017-11-03
Vecka 9: 2018-02-26–2018-03-02
Vecka 14: 2018-04-03–2018-04-06
Vecka 18: 2018-04-30
Vecka 19: 2018-05-11

Stiernhööksgymnasiet stiernhooksgymnasiet.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledighet på övrig tid

För att få ledigt övrig tid måste eleven ha tungt vägande skäl. Elevens studie- och närvarosituation ligger till grund för beslut om eventuell ledighet.
Undervisande lärare fattar beslut när det gäller enstaka lektion. Klassansvarig kan bevilja ledigt för högst tre dagar i följd medan övrig ledighet beviljas av rektor.
Ledighetsansökan ska göras på blanketten Ledighetsansökan elevPDF.

Ledighet i samband med körkort

Följande aktiviteter är giltiga frånvaroorsaker när du tar körkort:

  • Riskutbildning del 1 och 2
  • Kunskapsprov
  • Körprov

Övningskörning är inte någon giltig orsak till frånvaro.

Kontakt

vx 0248-70 000
fax 0248-70 355
gymnasiet@rattvik.se

Besöksadress
Masvägen 15, 795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik