Rättviks kommun
Rättviks kommun

Elevresor - skolkort

Dalatrafik

Om du uppfyller kraven för elevresor samt pendlar mellan din folkbokföringsadress och skola har du rätt till skolkort som gäller på buss och vissa tåg. Ansökan görs på den skola du går på.

Allmänna regler:

Skolkortet gäller 1 resa till och 1 resa från skolan på vardagar. Skolkortet är giltigt inom Dalarnas län på Dalatrafiks bussar och tåg. Tåggiltighet gäller endast Tåg i Bergslagens tåg. Vilket tåg som kör vilka sträckor ser man på Dalatrafiks tidtabell. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Avståndet mellan din folkbokföringsadress och skola ska vara minst 6 km alternativt utanför gränsen på i Rättviks kommun beslutad karta. (Se nedan).
  • Du måste vara under 20 år
  • Du ska studera på heltid
  • Du får inte ha inackorderingstillägg

Ansökan görs alltid på den skola du går på.

Avstånd

Avståndet beräknas alltid från folkbokföringsadressen - även vid växelvis boende.

Särskilda skäl

Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av färdtjänst/taxiresor till och från gymnasiet kan du ansöka om detta hos:

Region Dalarna, Kollektivtrafikförvaltningen, Färdtjänst
Telefon: 0243-318160
Telefontider: helgfri måndag-fredag kl. 10:00-12:00
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se

Till ansökan bifogar du intyg om din studiegång vilket du vid behov får fråga efter på din skolas administration. Elever på Stiernhööksgymnasiet kan kontakta: gymnasiet@rattvik.se Telefon: 0248-70000 

Ändrade förhållanden under studietiden

Om du har fått inackorderingstillägg får du inte samtidigt erhålla ett skolkort av kommunen. Om så sker kommer du att bli återbetalningsskyldig. Du ansvarar för att meddela din skola och hemkommun förändringar såsom:

  1. byte av folkbokföringsadress
  2. skriver dig i annan kommun
  3. avbryter studierna eller minskar omfattningen till deltid
  4. längre tids sjukdom
  5. militärtjänst
  6. får inackorderingstillägg från din hemkommun

Om du flyttar eller byter skola

Om flytten eller bytet gör att du inte längre uppfyller avståndskravet, spärras ditt skolkort och du får information om detta. Om du efter flytt eller byte av skola behöver busskort får du ansöka om det på din nya skola.

Stöd i form av kontant ersättning

Kontant ersättning kan ges till elev som ska resa från folkbokföringsadress till skola i de fall det inte finns allmänna kommunikationer eller om man har mer än 6 km till närmsta busshållplats.

Förlorade eller defekta skolkort

Förlorade och defekta kort spärras. Om du tappar ditt skolkort kan du få erlägga en summa för att lösa ut ett nytt kort på din skola. Om kortet är defekt lämnas det in till skoladministratören och du får ett nytt utan kostnad. Att få ett nytt skolkort kan ta upp till fem dagar. Innan du fått ditt nya kort får du betala dina resor själv. Du ansvar själv för att kunna visa upp giltigt busskort vid kontroller i samband med dina resor. Eventuella avgifter om du saknar giltigt skolkort står du för själv.

Kontakt

Växel 0248-70 000
gymnasiet@rattvik.se

Besöksadress
Masvägen 15, 795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik

Under läsåret är gymnasiet öppet mellan 8.00-16.00
Under lov är gymnasiet öppet mellan 9.00-12.00
Röda dagar och helger är gymnasiet stängt.