Rättviks kommun
Rättviks kommun

Byte av skola eller program

När du har gjort ditt gymnasieval och den första antagningsperioden är slut, meddelar antagningsnämnden dig vilken skola och vilket program du är antagen till.

Omval när du väljer gymnasieskola

Under omvalsperioden har du möjlighet att ändra ditt val eller att lägga till val. Mer information om detta får du av elevantagningen på Dalarnas kommunförbund eller från din studie- och yrkesvägledare.

Du har rätt att byta skola eller program

Om du vill byta skola eller program under din gymnasieperiod måste du skicka en ny ansökan till elevantagningen på Dalarnas kommunförbund.

Detta gäller för såväl kommunala som fristående gymnasieskolor och oavsett när under läsåret du vill byta skola eller program.

Studie- och yrkesvägledaren på ditt gymnasium kan informera dig om hur bytet går till, hur det påverkar din nuvarande studiesituation och ditt betyg. 

Link till Region Dalarna

Information

 

Dalarnas gymnasieförbund

http://dalarnaskommunforbund.se/dk/elevantagningen/

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Maria Boberg Andersson
0248-70455

Madeleine Blixt
0248-70278

Besöksadress
Masvägen 15
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik