Rättviks kommun
Rättviks kommun

Prövning för betyg

Miniräknare och penna

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser.

Prövning för dig som är elev på gymnasiet

Som elev på gymnasiet har du rätt att genomgå prövning vid den egna skolan i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i din individuella studieplan. Detta förutsatt att du inte har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om du har fått betyget F.

Prövning för dig som inte är elev på gymnasiet

Du som inte är elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning i alla kurser som finns på de nationella programmen. Rätten gäller också gymnasiearbetet. Du kan dock bara göra prövning på de kurser skolan anordnar. Du kan göra prövning även om du tidigare har fått ett godkänt betyg på kursen.

För dig som inte går på Stiernhööksgymnasietlänk till annan webbplats men önskar göra en prövning är avgiften 500 kr per prövning. Om du önskar göra en prövning, vänd dig till Stiernhööksgymnasiets studie- och yrkesvägledarelänk till annan webbplats.

Prövning av gymnasiearbetet

Prövning av gymnasiearbetet får endast genomföras vid utbildningar inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser. Detta gäller även för personer som inte tillhör gymnasieskolans målgrupp. Utgångspunkten för bedömningen om en skolenhet anordnar utbildning inom det kunskapsområde som ett gymnasiearbete avser är den tidpunkt då en person önskar genomgå prövning i kursen.

Prövning i ett grundskoleämne

Du har möjlighet att genomgå en prövning i grundskoleämnen på en grundskola. Du måste då ta kontakt med en grundskola för att få genomgå en prövning.

Frågor

Har du frågor gällande prövningar vänder du dig till Stiernhööksgymnasiets studie- och yrkesvägledarelänk till annan webbplats.