Lov och ledigheter

Kalender

Här får du information om läsårets lovdagar och hur du gör om du behöver söka ledigt utöver ordinarie lov.

Läsårstider 23/24

Här ser du läsårstider och lovdagar för elever på Stiernhööksgymnasiet och Stiernhööks anpassade gymnasieskola.

Höstterminen 2023

 • Skolstart för åk 1: Tisdag 22 augusti

 • Skolstart för åk 2, 3 och 4: Onsdag 23 augusti

 • Höstlov (vecka 44): 30 oktober - 3 november

 • Skolavslutning: Fredag 22 december

Vårterminen 2024

 • Skolstart: Onsdag 10 januari

 • Sportlov (vecka 9): 26 februari - 1 mars

 • Påsklov (vecka 14): 2 april - 5 april

 • Lovdag:10 maj, 7 juni

 • Skolavslutning åk 1: Torsdag 13 juni

 • Skolavslutning åk 2,3 och 4: Fredag 14 juni

Utöver dessa lovdagar tillkommer rörliga studiedagar.

Ledighet på övrig tid

För att få ledigt övrig tid måste eleven ha tungt vägande skäl. Elevens studie- och närvarosituation ligger till grund för beslut om eventuell ledighet.

 • Undervisande lärare fattar beslut när det gäller enstaka lektion
 • Klassansvarig kan bevilja ledigt för högst tre dagar i följd
 • Övrig ledighet beviljas av rektor

Ledighetsansökan görs på blanketten Ansökan om ledighet för elev på gymnasiet.

Kontakt

Växel 0248-70 000
gymnasiet@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik

Besöksadress
Masvägen 15, 795 32 Rättvik

Under läsåret är gymnasiet öppet mellan 8.00-16.00
Under lov är gymnasiet öppet mellan 9.00-12.00
Röda dagar och helger är gymnasiet stängt.