Läsårstider 23/24

Här får du information om läsårets lovdagar och hur du gör om du behöver söka ledigt utöver ordinarie lov.

Här ser du alla läsårstider och lovdagar för elever på Stiernhööksgymnasiet och för den anpassade gymnasieskolan.

Höstterminen 2023

 • Skolstart för åk 1: Tisdag 22 augusti

 • Skolstart för åk 2, 3 och 4: Onsdag 23 augusti

 • Höstlov (vecka 44): 30 oktober - 3 november

 • Skolavslutning: Fredag 22 december

Vårterminen 2024

 • Skolstart: tisdag 10 januari

 • Sportlov (vecka 9): 26 februari - 1 mars

 • Påsklov (vecka 14): 2 april - 5 april

 • Lovdag:10 maj

 • Lovdag: 7 juni

 • Skolavslutning åk 1: Torsdag 13 juni

 • Skolavslutning åk 2,3 och 4: Fredag 14 juni

Utöver dessa lovdagar tillkommer rörliga studiedagar.

Ledighet på övrig tid

För att få ledigt övrig tid måste eleven ha tungt vägande skäl. Elevens studie- och närvarosituation ligger till grund för beslut om eventuell ledighet.

 • Undervisande lärare fattar beslut när det gäller enstaka lektion
 • Klassansvarig kan bevilja ledigt för högst tre dagar i följd
 • Övrig ledighet beviljas av rektor

Ledighetsansökan görs på blanketten "Ansökan om ledighet för elev på gymnasiet" som finns i menyn under lov och ledigheter läsåret 22/23.