Lov och ledigheter

Kalender

Här får du information om läsårets lovdagar och hur du gör om du behöver söka ledigt utöver ordinarie lov.

Dessa terminstider gäller för Stiernhööksgymnasiet och den anpassade gymnasieskolan.

Läsåret 2022-2023

Hösttermin 2022

Åk 1: 2022-08-16 - 2022-12-21
Åk 2 och 3: 2022-08-17 - 2022-12-21

Vårtermin 2023

Åk 1: 2023-01-11 - 2023-06-08
Åk 2, 3 och 4: 2023-01-11 - 2023-06-09

Helg- och lovdagar

Höstlov 2022-10-31 - 2022-11-04

Jullov 2022-12-22 - 2023-01-10

Sportlov 2023-02-27 - 2023-03-03

Påsklov 2023-04-07 - 2023-04-14

Andra helg- och lovdagar
2023-05-01
2023-05-18 - 2023-05-19
2023-06-05 - 2023-06-06

Ledighet på övrig tid

För att få ledigt övrig tid måste eleven ha tungt vägande skäl. Elevens studie- och närvarosituation ligger till grund för beslut om eventuell ledighet.

  • Undervisande lärare fattar beslut när det gäller enstaka lektion
  • Klassansvarig kan bevilja ledigt för högst tre dagar i följd
  • Övrig ledighet beviljas av rektor

Ledighetsansökan görs på blanketten "Ansökan om ledighet för elev på gymnasiet".

Kontakt

Växel 0248-70 000
gymnasiet@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik

Besöksadress
Masvägen 15, 795 32 Rättvik

Under läsåret är gymnasiet öppet mellan 8.00-16.00
Under lov är gymnasiet öppet mellan 9.00-12.00
Röda dagar och helger är gymnasiet stängt.