Elevresor - skolkort

Dalatrafik

Om du uppfyller kraven för elevresor och pendlar mellan bostaden och din skola har du rätt till skolkort som gäller på buss och vissa tåg. Ansökan görs på den skola du går på.

Allmänna regler

Alla gymnasieelever har rätt att åka utan giltigt färdbevis på Dalatrafiks bussar första skoldagen vid nytt läsår. Lämna din ansökan om skolkort till skolan första skoldagen, eller tidigare om skolan önskar det. Första skoldagen får du ett tillfälligt färdbevis av skolan som gäller på buss och tåg med Tåg i Bergslagen (ej SJ). Du använder det tillfälliga färdbeviset tills du får ditt ordinarie skolkort av skoladministratören på skolan, vilket sker i mitten av oktober under förutsättning att du har blivit beviljad busskort.

Buss

Skolkortet gäller på Dalatrafiks bussar och Tåg i Bergslagen i hela Dalarnas län. På bussen får du göra hur många resor du vill. Skolkortet gäller även under helger och alla lovdagar under terminen (sportlov, påsklov, höstlov o.s.v.), dock inte under jullov och sommarlov.

Tåg

På tåget gäller skolkortet inte för resor med tåg under skollov och fritid. Det gäller inte heller för resor från och med fredag kl. 18.00 till och med söndag kl. 24.00. Ditt skolkort gäller endast ombord på Tåg i Bergslagen (du kan inte åka med SJ Intercity tåg) och bara för resor till och från skolan inom Dalarna.

Tidtabell

Här kan du se Dalatrafiks tidtabell. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolkortet gäller hela utbildningstiden

Ditt skolkort ska räcka länge så var aktsam om kortet. Har du inget skolkort betalar du själv din resa.

Villkor för att få beviljat busskort

  • Avståndet mellan din folkbokföringsadress* och skola ska vara minst 6 km alternativt utanför gränsen på i Rättviks kommun beslutad karta. (Se "avståndskarta" nedan)
  • Du kan ansöka om skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20
  • Du ska vara inskriven i gymnasieskolan för heltidsundervisning.
  • Du får inte söka inackorderingstillägg samtidigt

*För en elev under 18 år som bor växelvis hos sina vårdnadshavare gäller hemkommunens skyldighet att, utifrån reglerna i elevreselagen, stå för kostnaden för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan i förhållande till båda dessa bostäder. Detta oavsett vilken av adresserna som eleven är folkbokförd på, förutsatt att färdvägen är minst 6 kilometer och inom Dalarnas län.

Ansökan görs alltid på den skola du går på.

Särskilda skäl

Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av färdtjänst/taxiresor till och från gymnasiet kan du ansöka om detta hos:

Region Dalarna, Kollektivtrafikförvaltningen, Färdtjänst
Telefon: 0243-318160
Telefontider: helgfri måndag-fredag kl. 10:00-12:00
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se

Till ansökan bifogar du intyg om din studiegång vilket du vid behov får fråga efter på din skolas administration. Elever på Stiernhööksgymnasiet kan kontakta: gymnasiet@rattvik.se eller på telefon: 0248-70000.

Ändrade förhållanden under studietiden

Om du har fått inackorderingstillägg får du inte samtidigt erhålla ett skolkort av kommunen. Om så sker kommer du att bli återbetalningsskyldig. Du ansvarar för att meddela din skola och hemkommun förändringar såsom:

  1. byte av folkbokföringsadress
  2. skriver dig i annan kommun
  3. avbryter studierna eller minskar omfattningen till deltid
  4. längre tids sjukdom
  5. militärtjänst
  6. får inackorderingstillägg från din hemkommun

Om du flyttar eller byter skola

Om du avbryter studierna, flyttar eller får inackorderingstillägg
måste du senast dagen efter förändringen återlämna ditt kort till skolan. Om flytten eller bytet gör att du inte längre uppfyller avståndskravet, spärras ditt skolkort och du får information om detta. Om du efter flytt eller byte av skola behöver busskort får du ansöka om det på din nya skola.

Stöd i form av kontant ersättning

Kontant ersättning kan ges till elev som ska resa från folkbokföringsadress till skola i de fall det inte finns allmänna kommunikationer eller om man har mer än 6 km till närmsta busshållplats.

Förlorade eller defekta skolkort

Förlorade och defekta kort spärras. Om kortet är defekt lämnas det in till skoladministratören och du får ett nytt utan kostnad. Att få ett nytt skolkort kan ta upp till fem dagar. Innan du fått ditt nya kort får du betala dina resor själv. Du ansvar själv för att kunna visa upp giltigt busskort vid kontroller i samband med dina resor. Eventuella avgifter om du saknar giltigt skolkort står du för själv. Om du tappar ditt skolkort kan du få erlägga en summa för att lösa ut ett nytt kort på din skola.

Biljettkontroll

Ditt skolkort är personligt och ska vara ifyllt med skolans och ditt namn. Du måste visa det i kortläsaren ombord på bussen varje gång du åker.

Om någon annan åker på ditt kort så tar föraren eller biljettkontrollanten ditt kort i beslag. Den som åkt på kortet får betala biljettpriset och kontrollavgift.

Kontakt

Växel 0248-70 000
gymnasiet@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik

Besöksadress
Masvägen 15, 795 32 Rättvik

Under läsåret är gymnasiet öppet mellan 8.00-16.00
Under lov är gymnasiet öppet mellan 9.00-12.00
Röda dagar och helger är gymnasiet stängt.