Prövning för betyg

Miniräknare och penna

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser.

Prövning

Du som inte är elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning i alla kurser som finns på de nationella programmen. Rätten gäller också gymnasiearbetet. Du kan dock bara göra prövning på de kurser skolan anordnar. Du kan göra prövning även om du tidigare har fått ett godkänt betyg på kursen. Går du inte på skolan men önskar göra en prövning är avgiften 500 kr per prövning. Om du önskar göra en prövning, vänd dig till skolans studie- och yrkesvägledare. Länk till annan webbplats.

Prövning i ett grundskoleämne

Du har möjlighet att genomgå en prövning i grundskoleämnen på en grundskola. Även om en gymnasieskola har ett introduktionsprogram får eleven inte genomgå en prövning i ett grundskoleämne på gymnasieskolan. Eleven måste i stället ta kontakt med en grundskola för att få genomgå en prövning.

Prövning av gymnasiearbetet

Prövning av gymnasiearbetet får endast genomföras vid utbildningar inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser. Detta gäller även för personer som inte tillhör gymnasieskolans målgrupp. Utgångspunkten för bedömningen om en skolenhet anordnar utbildning inom det kunskapsområde som ett gymnasiearbete avser är den tidpunkt då en person önskar genomgå prövning i kursen.

Frågor

Om du har frågor gällande prövningar vänder du dig till din skolas studie- och yrkesvägledare.