Betygskopior

Program och programinnehåll

All information som läroplaner, ämnesplaner, betygsinformation, nyheter och övrigt material om gymnasieskolan hittar du på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Behöver du en kopia på ditt betyg? Ska du studera vidare?

När du har avslutat dina studier på Stiernhööksgymnasiet läses dina betyg in i nationella betygsdatabasen UHR som Sveriges universitet och högskolor använder i antagningsprocessen. Det betyder att när du anmäler dig till en utbildning via webbplatsen antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så finns dina betyg registrerade. Där finns även all annan viktig information som du behöver veta om anmälan, datum, dokument som kan behöva laddas upp och prioritering av utbildningar.

Betygen syns efter anmälan

Vad gör man om betyg saknas?

  • Om det saknas något betyg som du exempelvis fått efter att du anmälde dig till en utbildning kan du behöva anmäla dig på nytt för att det nya betyget ska läsas in.
  • Om du tog studenten innan Stiernhööksgymnasiet anslöt sig till nationella betygsdatabasen UHR finns inte dina betyg där. Du behöver då själv skanna in dem.
  • Så länge du har ditt betygsdokument kan du alltid själv skanna in det ifall det inte finns i betygsdatabasen.

Kopia på betyg

  • Behöver du en kopia på ditt betyg? Mejla ditt namn, linje/program och vilket år du tog studenten till centralarkiv@rattvik.se
  • Om du avslutade dina studier innan 2005 kontaktar du Landstinget i Ludvika på telefon 0240-495421.