Betygskopior

Rättviks kommuns centralarkiv kan ta fram kopia på ditt betyg.

Rättviks kommuns centralarkiv kan ta fram kopia på ditt betyg.

För att lämna ut betyget till dig behöver arkivet:

  • Namn
  • Personnummer
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Eventuellt postadress om du vill ha betyget som en papperskopia

Skicka ett mejl till centralarkiv@rattvik.se för att begära en kopia på ditt betyg. Du kan också ringa 0248- 70 307.

Vid frågor om betyg efter gymnasieutbildning på naturbruk/lantbruksskolan i Rättvik före år 2005 kontaktar du Regionarkivet i Ludvika. Regionarkivet i Ludvika når du via e-post regionarkivet@regiondalarna.se eller telefon 0240-49 54 20.

Vid frågor om betyg efter vuxenutbildning i Rättvik kontaktar du Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik via e-post vuxenutbildning@leksand.se eller telefon 0247‑80 000. Betyget finns arkiverat i Leksand oavsett studieort.

Betyget skannas och vi skickar det som pdf-fil till dig via Trusted­Dialog som är en säker meddelande­lösning. Du identifierar dig med bank-id för att få tillgång till din betygs­kopia. Vi kan också skicka en pappers­kopia till post­adressen.

Tänk på att beställa betyget i god tid då vi inte alltid har möjlighet att ta ut betyget med kort varsel.

Ska du studera vidare?

När du har avslutat dina studier på Stiernhööksgymnasiet läses dina betyg in i nationella betygsdatabasen UHR som Sveriges universitet och högskolor använder i antagningsprocessen. Det betyder att när du anmäler dig till en utbildning via webbplatsen antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så finns dina betyg registrerade. Där finns även all annan viktig information som du behöver veta om anmälan, datum, dokument som kan behöva laddas upp och prioritering av utbildningar.

Betygen syns efter anmälan

Vad gör man om betyg saknas?

  • Om det saknas något betyg som du exempelvis fått efter att du anmälde dig till en utbildning kan du behöva anmäla dig på nytt för att det nya betyget ska läsas in.
  • Om du tog studenten innan Stiernhööksgymnasiet anslöt sig till nationella betygsdatabasen UHR finns inte dina betyg där. Du behöver då själv skanna in dem.
  • Så länge du har ditt betygsdokument kan du alltid själv skanna in det ifall det inte finns i betygsdatabasen.