Rättviks kommun

Vikarier

På Vikarbyns skola är det vår rektorsassistent som ansvarar för vikarieanskaffning när behovet uppstår. Det kan vara när personal är sjuk eller vid planerad ledighet.

Är du intresserad av att arbeta som timvikarie på skolan kan du kontakta rektorsassistenten via telefon eller mejl.

Som anställd inom skolan måste du visa upp ett registerutdrag från Polisen.

Kontakt

Rektorsassistent
Inger Norgren
0248-70 550

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik