Rättviks kommun

Organisation

På Furudals skola finns elever från förskoleklass till årskurs nio. I skolans lokaler finns också fritids som tar emot barnen utanför skoltid.

​Klassorganisation läsåret 2016/17

  • Klass F–1-2
  • Klass 3–4
  • Klass 5–6
  • Klass 7–8
  • Klass 9

Skolans organisation kan ändras från läsår till läsår beroende på hur elevunderlaget ser ut.

Kontakt

Furudals skola

0258-10 922
0258-10 930
furudals.skola@rattvik.se

Rektor
Jenny Sandelin
0248-70 707

Biträdande rektor
Erika Friberg
0248-70 569

Rektorsassistent
Karin Bifrost
0258-10 930

Sjukanmälan
0248-70 570
furudals.skola@rattvik.se

Besöksadress
Furudal Skolvägen 8, 790 70 Furudal

Postadress
Rättviks kommun
Furudals skola
795 80 Rättvik