Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Fronter – Lärplattform i Rättviks skolor

Välkommen till Fronter Rättvik

Fronter Rättvik är en plattform för lärande. Det är en gemensam samling webbaserade verktyg för alla skolformer i Rättviks kommun.

Med Fronter som verktyg strävar vi efter att förbättra kvaliteten på skolans arbete med kunskapsutveckling, kommunikation och dokumentation.

Fronter på Stiernhööksgymnasiet

I augusti 2012 har gymnasiet tagit "nästa steg" för att satsa på it och modern teknik. I samband med att skolan blir en "ett till ett" skola med en dator till varje elev satsar vi nu också på lärplattformen Fronter. Den blir en hörnpelare i alla gymnasiekurser.

Varje kurs får ett eget fronterrum och här lägger lärare ut sina lektionsgenomgångar, uppgifter och länkar till intressanta sajter på internet. Det innebär en extra hjälp att repetera lektionerna.

Eleverna lämnar in sina uppgifter och får också respons från sina lärare i Fronter. Fronter är tillgängligt via internet och tillgängligheten till skolan blir bättre. För elever som av olika skäl inte kan delta i den ordinarie undervisningen ökar möjligheten att kunna följa det som händer i skolan.

Med Fronter följer funktionen att via SMS snabbt och enkelt informera elevgrupper om eventuella schemaförändringar, salbyten, studiebesök och liknande.

Datorn och lärplattformen ersätter den gamla skolväskan, men vanliga böcker används givetvis också.