Rättviks kommun

Organisation Boda skola

Boda skola ingår, som en av tre skolor, i Furudal, Boda och Ingels rektorsområde. Skolans organisation består av tre så kallade blandklasser. Detta innebär att flera årskurser går tillsammans och har sina lektioner till viss del eller helt gemensamt.

Klassorganisation läsåret 2017/18

​Detta läsår är skolans klasser indelade på följande sätt:

  • Klass F-1
  • Klass 2-3
  • Klass 4-5

Personal

​På skolan arbetar rektor, rektorsassistent, lärare, speciallärare, fritidspersonal, lärarassistent och elevassistent.

Kontakt

Boda skola

0248-70 561
0258-10 930
boda.skola@rattvik.se

Rektor
Jenny Sandelin
0248-70 707

Biträdande rektor
Erika Friberg
0248-70 569

Rektorsassistent
Ann-Christine Landberg
0258-10 930

Sjukanmälan
0248-70 564

Besöksadress
Boda Björkallén 31, 795 96 Boda kyrkby

Postadress
Rättviks kommun
Boda skola
795 80 Rättvik