Rättviks kommun

Lärplattformen

Gemensamma verktyg

Fronter är en lärplattform, en gemensam samling verktyg för skolarbete, kunskapsutveckling och dokumentation, som elever, lärare och vårdnadshavare har tillgång till.

Rollbaserat

Tillgången till Fronter är rollbaserad. Det innebär att du får tillgång till den information som du har rätt till och behöver för ditt arbete och för din roll i skolan.

Anpassat

I Fronter finns omkring 100 olika verktyg för kunskap och lärande. De verktyg som du ser anpassas efter vilken roll du har i skolan och, om du är elev, vilken skolform och årskurs du går i.

För skolarbete

I Fronter kan du som elev till exempel få material och arbetsuppgifter från din lärare, hålla koll på schemat och din närvaro, ställa frågor till dina lärare eller chatta med skolkamrater.

För kunskapsutveckling

I Fronter kan du som är elev följa din kunskapsutveckling genom de omdömen, resultat eller kommentarer som dina lärare skriver till dig i de olika ämnena. Inför utvecklingssamtalen kan du tillsammans med dina vårdnadshavare förbereda er för utvecklingssamtalet genom att läsa omdömena i dina ämnen och själva reflektera över din kunskapsutveckling.

För delaktighet

Som vårdnadshavare får du tillgång till en egen inloggning i Fronter, där kan du följa ditt barns skolgång.