Rättviks kommun

Fronter – Lärplattform i Rättviks skolor

Välkommen till Fronter Rättvik

Fronter Rättvik är en plattform för lärande. Det är en gemensam samling webbaserade verktyg för alla skolformer i Rättviks kommun.

Med Fronter som verktyg strävar vi efter att förbättra kvaliteten på skolans arbete med kunskapsutveckling, kommunikation och dokumentation.