Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Bra att veta om förskolan Paletten

Utsikt över Siljan från Paletten.

Förskolan Paletten. Foto: © Susanne Jonsson

 • Öppettider
  Förskolan har öppet efter barnens behov från kl 06.30 dock längst till kl 18.30.
 • Kompetensutvecklingsdagar
  Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling.
  Samtliga förskolor har gemensamma kompetensutvecklingsdagar under våren och hösten.
  Gemensam kompentensutbildningsdag för all personal är
  fredagen den 17 november.
  Är du i behov av barnsomsorg dessa dagar kontaktar du förskole-assistenten senast den 10 november. 
 • Sammanslagning
  Eventuella sammanslagningar vid jul/nyår och till sommmaren meddelas i god tid.
 • Rådslag Se länk till höger.
 • Klä barnen praktiskt, vi är ute minst en gång om dagen. 
 • Märk kläderna, för er och vår skull.
 • Sjuka barn ska vara hemma.
  Barnen ska orka delta i både ute- och inneaktiviteter. Tänk på att ha en feberfri dag och 48 timmar fri från kräkning eller/och diarré för att minska smittorisken.
 • Ring och meddela oss på avdelningen före klockan 8 om barnen inte kommer till förskolan.
 • Alla barn är olycksfallförsäkrade. Gäller till och från, och under vistelsen på förskolan.
 • Tystnadsplikt All personal på förskolan har tystnadsplikt. Vi är även skyldiga att informera socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa.
 • Ta alltid kontakt med personalen på avdelningen när ni hämtar och lämnar ert barn.

Kontakt

Grön
0248-70 582

Blå
0248-70 581