Rättviks kommun

Välkommen till Haren!

På avdelningen Haren arbetar vi med barn från 1 till 3 år.

Barn utvecklas i leken!

Även de vardagliga rutinerna blir en av flera viktiga lärsituationer till exempel när vi experimenterar med vattnet medan vi tvättar händerna. Språket och språkutvecklingen är viktiga delar av lärandet.

På Haren arbetar vi mot läroplanens mål med olika teman där vi integrerar språk, miljö, matematisk begreppsbildning, skapande verksamhet, musik och rörelse, drama.

Här tränar barnen

  • att använda och behärska sin kropp.
  • att förstå och uttrycka sig med språk.
  • att samspela med andra och fungera i grupp.
  • att uttrycka och förstå sina egna och andras känslor.

Trygg miljö, lyhördhet, värdighet, självkänsla,
godkännande är viktiga ledord.

Vårt telefonnummer till Haren är 0258-10 927.