Rättviks kommun

Vi arbetar med dator i förskolan

På förskolan Vindförberg ser vi datorn som en integrerad del av vår verksamhet.

Med det menar vi att det är ett material precis som allt annat material i form av leksaker, konstruktions- och skapande material.
Datorn är ett verktyg och komplement för att stimulera barns språkutveckling och sociala kompetens

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.”

Ur Läroplan för förskolan Lpfö 98, sidan 7 (2010).


Vi arbetar bland annat med programmen Sifferlek, Sebran, Megamix och A-Ö. Barnen använder datorn på vår mediavagn för till exempel skuggspel och filmvisning.
Datorn inspirerar barnen och de hämtar motiv till sina teckningar ur programmen.