Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bra att veta om förskolan Vindförberg

Öppettider

Förskolan har öppet efter barnens behov från kl 06.30 dock längst till kl 18.30.

Kompetensutvecklingsdagar

Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling. Du som har barn i förskolan får meddelande om vilka dagar det gäller.
Om ditt barn har behov av en plats denna dag ska ni kontakta rektor, 0248-70 222.

Rådslag

Rådslaget är information mellan föräldrar, politiker och personal. De har en träff per termin. Det finns anslag på avdelningarna med information om rådslaget, aktuellt datum och föräldrarepresentanter. Läs mer om Rådslag.

Bra att veta

Klä barnen praktiskt, vi är ute minst en gång om dagen.

Märk kläderna, för er och vår skull.

Sjuka barn ska vara hemma. Barnen ska orka delta i både ute- och inneaktiviteter. Tänk på att ha en feberfri dag och 48 timmar fri från kräkning och diarré för att minska smittorisken.

Skicka sms före kl. 8 om barnen inte kommer.

Alla barn är olycksfallförsäkrade. Gäller till och från, och under vistelsen på förskolan.

Tystnadsplikt. All personal på förskolan har tystnadsplikt.

Ta alltid kontakt med personalen när ni hämtar och lämnar ert barn.

Vi är skyldiga att informera socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa.

Kontakt

Rektor
Bozena Tercjak
0248-70 222

Rektorsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 339

Ekorren
0258-10 928

Haren
0258-10 927

Besöksadress
Skolvägen 5, 790 70 Furudal

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förskolan Vindförberg
795 80  Rättvik