Rättviks kommun

Uteverksamhet

Vi tycker utevistelsen är en viktig del i verksamheten.

Barn tittar på hästar aom står i en hage.

Gnägg, gnägg... Foto: © Carina Tysk Jansson

Barn ligger och tittar på vårbäck.

Spännande att titta på vårvattnet som rinner. Foto: © Carina Tysk Jansson

Barn sitter bak och fram på gungbil

Det går bra att köra bak och fram... Foto: © Carina Tysk Jansson

Barn lagar mat på utediskbänken.

Matlagning Foto: © Carina Tysk Jansson

Barn kör med bilar i sandlåda.

Roligt att gräva i sandlådan Foto: © Carina Tysk Jansson

Barn gungar på en gunggroda.

Full fart på grodan Foto: © Carina Tysk Jansson

Barn kör med lastbil och häller i sand på flaket i sandlåda.

Brum, brum med lastbilen Foto: © Carina Tysk Jansson