Rättviks kommun

Välkommen till Lingonet

Träskylt med text Välkommen till Lingonet.

Välkommen till Lingonet. Foto: © Carina Tysk Jansson

Avdelningen har 12 barn inskrivna mellan 1-3 år. Det är
3 heltidstjänster på avdelningen.

Vårt mål är att skapa en verksamhet som ger trygghet och harmoni för både barn och vuxna. Vi utgår från barnens erfarenhet, intresse och behov när vi planerar vår verksamhet.

Värdegrundsfrågor arbetar vi dagligen med som till exempel konflikthantering, samarbetsförmåga, respekt och mycket mer som vi anser vara en grundläggande kunskap.

För oss är det viktigt att alla ska känna sig trygga och välkomna till oss på Lingonet.

Kontakt

Lingonet
0248-70 556

Besöksadress
Stationsvägen 17, 795 70 Vikarbyn