Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bra att veta

Bra att veta för dig som har barn på förskolan Solgården.

Öppettider

Förskolan har öppet efter barnens behov från kl 6.30 och stänger senast 18.30.

Vid hämtning och lämning

Ta alltid kontakt med personalen på avdelningen vid lämning och hämtning. Om någon annan än föräldrarna ska hämta barnet tala om det för personalen.

Tystnadsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt.
Vi är skyldiga att informera socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa.

Sjukanmälan

Skicka sms till förskolan före klockan 08.00.

Barnet är välkommen tillbaka efter sjukdom

  • När barnet varit feberfri minst en dag.
  • 48 timmar efter sista kräkning eller diarré.
  • När barnet orkar vara med på förskolans aktiviteter.
  • Om syskon i familjen har magsjuka rekommenderas det att barnet stannar hemma för att minska att smittan sprider sig.
    Tänk på god handhygien.

Försäkring

Alla barn är olycksfallsförsäkrade på väg till och från samt under vistelsen på förskolan.

Kompetensutvecklingsdagar

Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling.
Om ditt barn har behov av en plats denna dag ska ni kontakta rektor Mia Laggar, 0248-70 553.

Rådslag

Rådslaget är information mellan föräldrar, politiker och personal. Läs mer om Rådslag.
De har en träff per termin. Det finns anslag på avdelningarna med information om rådslaget, aktuellt datum och föräldrarepresentanter.

Kontakt

Rektor
Mia Laggar
0248-70 553

Blåbäret
0248-70 559

Lingonet
0248-70 556

Besöksadress
Stationsvägen 17, 795 70 Vikarbyn

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förskolan Solgården
795 80 Rättvik