Rättviks kommun

Bra att veta

Barn kastar sten vid Siljan

Stenkastning vid Siljan. Foto: © Carina Tysk Jansson

Bra att veta för dig som har barn på förskolan Solgården.

Öppettider

Förskolan har öppet efter barnens behov från klockan 06.30 och stänger senast 18.30.

Vid hämtning och lämning

Ta alltid kontakt med personalen på avdelningen vid lämning och hämtning. Om någon annan än föräldrarna ska hämta barnet tala om det för personalen.

Tystnadsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt.
Vi är skyldiga att informera socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa.

Sjukanmälan

Ring förskolan före klockan 08.00. Det går även bra att lämna meddelande på telefonsvararen dygnet runt.

Barnet är välkommen tillbaka efter sjukdom

  • När barnet varit feberfri minst en dag.
  • 48 timmar efter sista kräkning eller diarré.
  • När barnet orkar vara med på förskolans aktiviteter.
  • Om syskon i familjen har magsjuka rekommenderas det att 
    barnet stannar hemma för att minska att smittan sprider sig.
    Tänk på god handhygien.

Försäkring

Alla barn är olycksfallsförsäkrade på väg till och från samt under vistelsen på förskolan.

Kompetensutvecklingsdagar

Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling.
Samtliga förskolor har en gemensam kompetensutvecklingsdag fredagen den 15 juni och förskolorna är då stängda.
Vår fjärde dag blir den 10 september. Den femte dagen blir i november. Datum är ännu inte bestämt för november.

Om ditt barn har behov av en plats denna dag ska ni kontakta Förskolechef Mia Ivarsson. Tel: 0248-70 553.

Rådslag

Rådslaget är information mellan föräldrar, politiker och personal. Läs mer om Rådslag.
De har en träff per termin. Det finns anslag på avdelningarna med information om rådslaget, aktuellt datum och föräldrarepresentanter.