Rättviks kommun

Inneverksamhet

Vi delar in barnen i två grupper, Solstrålarna och Stjärnorna.


Solstrålarna är våra femåringar som vi förbereder för förskoleklass. Barnen tränar av- och påklädning, självständighet, språk, matematik och natur/teknik.

Stjärnorna är våra fyraåringar. Matematik, rörelse, sång, rim och ramsor är en viktig del i vår verksamhet.

Vi arbetar dagligen med värdegrundsfrågor som till exempel, empati, turtagning, konflikthantering, samarbetsförmåga, respekt och mycket mer som vi anser vara en grundläggande kunskap.

Barn sitter på stol och målar på ett staffli.

Stafflimålning Foto: © Anneli Rydell