Rättviks kommun

Välkommen till Blåbäret

Blåbärsris i skogen.

Välkommen till Blåbäret Foto: © Carina Tysk Jansson

Avdelningen har 15 barn inskrivna. Barnen är mellan 3-5 år. Det är 3 heltidstjänster på avdelningen.

Vi vill att barnen ska känna sig sedda och trygga hos oss och att verksamheten är rolig, inspirerande och lärorik.

Stor vikt läggs på utevistelse. Minst en dag i veckan besöker vi "vår" uteplats vid Siljan. Vi lär oss om naturen, djuren och att vara aktsamma om vår miljö.

Gymnastikhallen i Vikarbyns skola erbjuds en dag i veckan för oss.

Tid ges till den "fria leken". Där får barnen träna bland annat på socialt samspel, turtagning och demokrati. Vi har även planerad verksamhet i grupperna – Solstrålarna och Stjärnorna.

Barn och föräldrar ska känna sig
välkomna och trygga i vår verksamhet.

Kontakt

Blåbäret
0248-70 559

Besöksadress
Stationsvägen 17, 795 70 Vikarbyn