Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bra att veta om förskolan Prästkragen

Sommarbild på Förskolan Prästkragens gård.

Foto: © Eva Elwing

Bra att veta för dig som har barn på förskolan Prästkragen.

Öppettider

Förskolan har öppet kl. 6.30–18.30.
Vid behov av banomsorg på obekväm arbetstid hänvisar vi till förskolan Dal-Jerk.

Tystnadsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt. Vi är skyldiga att informera socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa.

Sjukanmälan

Skicka sms före kl. 8.

Barnet är välkommen tillbaka efter sjukdom

  • När barnet varit feberfri minst en dag.
  • 48 timmar efter sista kräkning eller diarré.
  • När barnet orkar vara med på förskolans aktiviteter.

Försäkring

Alla barn är olycksfallsförsäkrade på väg till och från samt under vistelsen på förskolan.

Kompetensutvecklingsdagar

Fem dagar per läsår stänger förskolan för kompetensutveckling.
Alla förskolor har gemensamma kompetensutvecklingsdagar. Du som har barn i förskolan får meddelande om vilka dagar det gäller.

Om ditt barn har behov av en plats den här dagen ska ni kontakta vår rektorsassistent Anette Bergfeldt, 0248-70 339.

Sammanslagning

Under mellandagarna vid jul och nyår och cirka fyra veckor under sommaren slår Paletten, Solgården, Myrstacken, Dal-Jerk och Prästkragen ihop sina verksamheter.

Förskolans samverkan

Som stöd i vårt arbete  har vi specialpedagog och talpedagog.
Vid behov samverkar vi med socialsekreterare, barnavårdscentral, barnpsykolog, logoped och habilitering.

Rådslag

Rådslaget är information mellan föräldrar, politiker och personal.
Rådslaget har en träff per termin. Det finns anslag på avdelningarna med information om rådslaget, aktuellt datum och föräldrarepresentanter. Läs mer om Rådslag.

Kontakt

Rektor
Bozena Tercjak
0248-70 313

Förskolan Prästkragen
Fjärilen, 0248-70 231
Gräshoppan, 0248 -70 232
Humlan, 0248-70 233
Trollsländan, 0248-70 234

Besöksadress

Ågatan 13, 795 31 Rättvik

Postadress

Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förskolan Prästkragen
795 80 Rättvik