Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bra att veta om förskolan Paletten

Utsikt över Siljan från Paletten.

Förskolan Paletten. Foto: © Susanne Jonsson

Öppettider

Förskolan har öppet efter barnens behov från kl 6.30 dock längst till kl 18.30.

Kompetensutvecklingsdagar

Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling.
Samtliga förskolor har gemensamma kompetensutvecklingsdagar under våren och hösten.
Du som har barn i förskolan får meddelande om vilka dagar det gäller.
Om ditt barn har behov av en plats denna dag ska ni kontakta rektor Mia Laggar, 0248-70 553.

Sammanslagning

Eventuella sammanslagningar vid jul och nyår och till sommaren meddelas i god tid.

Bra att veta

Klä barnen praktiskt, vi är ute minst en gång om dagen. 

Märk kläderna, för er och vår skull.

Sjuka barn ska vara hemma.
Barnen ska orka delta i både ute- och inneaktiviteter. Tänk på att ha en feberfri dag och 48 timmar fri från kräkning och diarré för att minska smittorisken.

Skicka sms före klockan 8 om barnen inte kommer till förskolan.

Alla barn är olycksfallförsäkrade. Gäller till och från, och under vistelsen på förskolan.

Tystnadsplikt
All personal på förskolan har tystnadsplikt. Vi är även skyldiga att informera socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa.

Ta alltid kontakt med personalen på avdelningen när ni hämtar och lämnar ert barn.

Kontakt

Rektor
Maria Laggar
0248-70 553

Grön
0248-70 582

Blå
0248-70 581

Besöksadress
Strandvägen 5, 795 70 Vikarbyn

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förskolan Paletten
795 80 Rättvik