Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bra att veta om förskolan Nallegården

Öppettider

Förskolan har öppet efter barnens behov från kl 06.30 dock längst till kl 18.30.

Kompetensutvecklingsdagar

Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling.
Samtliga förskolor har en gemensam kompetensutvecklingsdag då är förskolorna stängda.
Du som har barn i förskolan får meddelande om vilka dagar det gäller.
Om ditt barn har behov av en plats denna dag ska ni kontakta rektor Sven Paulsson. 0248-70 222.

Sammanslagning

Under sommaren samarbetar vi med Boda förskola Äppelgården och slår ihop våra verksamheter på Äppelgården.

Rådslag

Rådslaget är information mellan föräldrar, politiker och personal. De har en träff per termin. Det finns anslag på avdelningarna med information om rådslaget, aktuellt datum och föräldrarepresentanter. Läs mer om Rådslag.

Bra att veta

Klä barnen praktiskt, vi är ute minst en gång om dagen.

Märk kläderna, för er och vår skull.

Sjuka barn ska vara hemma. Barnen ska orka delta i både ute- och inneaktiviteter. Tänk på att ha en feberfri dag och 48 timmar fri från kräkning eller/och diarré för att minska smittorisken.

Skicka sms till förskolan före klockan 8 om barnen inte kommer.

Alla barn är olycksfallförsäkrade. Gäller till och från, och under vistelsen på förskolan.

Tystnadsplikt. All personal på förskolan har tystnadsplikt.

Ta alltid kontakt med personalen när ni hämtar och lämnar ert barn.

Vi är skyldiga att informera socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa.

Kontakt

Rektor
Bozena Tercjak
0248-70 222

Rektorsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 339

Besöksadress
Ingels Bingsjövägen 6, 795 92 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förskolan Nallegården
795 80 Rättvik