Rättviks kommun

Personal på Myrstacken

Förskollärare

Eva Werpers-Joansson
Myran

Foto: © Skolfoto

Förskollärare
Josefine Hed
Myran

Foto: © Skolfotomitt

Förskollärare

Föräldraledig
Lotten Arvidsson-Larsson

Myran

Foto: © Skolfotomitt

Barnskötare

Eva Hansson
Myran

Foto: © Skolfotomitt

Barnskötare

Anneli Fhinn
Stacken

Foto: © Skolfotomitt

Barnskötare

Ing-Marie Sundberg
Stacken

Foto: © Skolfotomitt

Förskollärare

Jeanette Kubenka-Borgvall
Stacken

Foto: © Skolfotomitt

Barnskötare

Kristina Lindh
Stacken

Foto: © Skolfotomitt

Förskollärare

Maria Momqvist
Barret

Foto: © Skolfotomitt

Barnskötare

Ulrica Skoglund
Barret

Foto: © Skolfotomitt

Förskollärare

Frida Hag
Barret

Foto: © Skolfotomitt

Förskollärare

Knutes Ulf Persson
Flygmyran

Foto: ©

Förskollärare

Nadja Holm

Flygmyran

Foto: © Skolfotomitt

Måltidsbiträde-Lokalvårdare

Helen Wallin

Foto: © Skolfotomitt

Förskolechef

Mia Ivarsson

Foto: ©