Rättviks kommun

Arbetssätt

Kvalitetsnyckeln ligger till grund för vårt arbetssätt och vår arbetsplan, som utgår från strävansmålen i Förskolans läroplan (Lpfö98/rev10).

Normer och värden

Fyra barn sitter och lägger pärlplattor.

Pärlplattor. Foto: © Marie Bjernulf

Tre barn med cykel och vagn med små björkstockar.

Samarbete. Foto: © Marie Bjernulf

Barn som slänger skräp till återvinning.

Återvinning. Foto: © Eva Werpers-Johansson

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Tre barn bygger med noppers vid ett bord.

Nopperbygge. Foto: © Marie Bjernulf

Två barn läser varsin bok.

Läsning. Foto: © Marie Bjernulf

Matematisk utveckling

Barnet staplar klossar med olika former.

Mönster. Foto: © Eva Werpers-Johansson

Ett barn med en färgglad träkulbana på golvet.

Kulbana. Foto: © Eva Werpers-Johansson

Barnet lägger klossar efter ett mönster.

Problemlösning. Foto: © Eva Werpers-Johansson

Natur och teknik

Ett barn leker med moonsand på en bricka.

Moonsand. Foto: © Marie Bjernulf

Små och stora bubblor från sugrör i glas.

NTA Bubblor. Foto: © Marie Bjernulf

Barnet sår frön i ett stort däck.

Från frö till planta. Foto: © Eva Werpers-Johansson

Barnet leker och öser med snö inomhus.

Snölek. Foto: © Eva Werpers-Johansson

Personlig och social utveckling

Tre barn med lärplattan på bordet.

Fungera i grupp. Foto: © Eva Werpers-Johansson

Flicka går balansgång på lutande björkstam.

Utvecklar sin motorik. Foto:© Marie Bjernulf

Barns inflytande

Två barn spelar memory tillsammans.

Delta i olika former av samarbete. Foto © Eva Werpers-Johansson

Flicka skrapar av mat från lunchtallriken på matvagnen.

Ta ansvar. Foto: © Eva Werpers-Johansson

Förskolans uppdrag

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas."

Läroplan för förskolan Lpfö 98, sid 5.