Rättviks kommun

Arbetssätt

Förskolans läroplan (Lpfö98/rev10) ligger till grund för vårt arbetssätt och arbetsplan. Vi använder kvalitetsnyckel för att kvalitetssäkra vår verksamhet.

Normer och värden

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Två barn som pratar med varandra genom en slang.

Samarbete. Foto: © Ulrica Skoglund

Matematiskt utveckling

Natur och teknik

Personlig och social utveckling

Barn som tränar att sätta på sig stövlarna själv.

Personlig utveckling. Foto: © Ulrica Skoglund

Barns inflytande