Rättviks kommun

Välkommen till Barret!

Barrets enter är röd med blåa dörrar.

Barrets entre. Foto:© Ulrica Skoglund

Avdelning Barret har 12 barn inskrivna och tre personal på heltid.

Personaenl står vid vid Barrets entre

Barrets personal. Foto:© Gunilla Claesson

Vi som arbetar på avdelningen

Maria Momqvist, Ulrica Skoglund och Frida Hag (ej med på bild)

På Barret tar vi middagslur ute i det fria.

Sovande barn i vagnar.

Sovande barn i vagnar. Foto:© Ulrica Skoglund

På Barret tränar vi

Barn som går balansgång på en bänk.

Balansgång. Foto:© Ulrica Skoglund

Att kunna behärska och använda sin kropp.

Ett barn som hjälper ett barn att sätta på strumpan.

Kommunikation. Foto:© Ulrica Skoglund

Att förstå och kunna uttrycka sig med språk.

Barn som sitter i Babblarnas bil som är gjord av en kartong.

Samarbete. Foto:© Gunilla Claesson

Att kunna samspela med andra och fungera i grupp.

Barn som kramas.

Foto: © Gunilla Claesson

Att kunna utrycka känslor och så småningom förstå sina egna och
andras känslor.

Små barns största behov är närhet,
trygghet och kontakt.
En intresserad närvarande vuxen är den
bästa leksaken
och lekkamraten.

Kontakt

Barret
0248-70 185

Förskolechef
Mia Ivarsson
0248-705 53

Förskollärare
Maria Momqvist

Barnskötare
Lotta Sjörs

Barnskötare
Ulrica Skoglund

Telefon

0248-701 85

Besöksadress
Förskolan Myrstacken
Golfvägen 11, 795 33 Rättvik