Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bra att veta om förskolan Äppelgården

Öppettider

Förskolan har öppet efter barnens behov från kl 6.30 dock längst till kl 18.30.

Kompetensutvecklingsdagar

Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling.
Samtliga förskolor har en gemensam kompetensutvecklingsdag under våren och hösten.
Du som har barn i förskolan får meddelande om vilka dagar det gäller. Om ditt barn har behov av en plats denna dag ska ni kontakta rektor Sven Paulsson, 0248-70 222. 

Sammanslagning

Under sommaren samarbetar vi med Ingels förskola Nallegården och slår ihop våra verksamheter på förskolan Äppelgården.

Rådslag

Rådslaget är information mellan föräldrar, politiker och personal. De har en träff per termin. Det finns anslag på avdelningarna med information om rådslaget, aktuellt datum och föräldrarepresentanter. Läs mer om Rådslag.

Bra att veta

Klä barnen praktiskt, vi är ute minst en gång om dagen.

Märk kläderna, för er och vår skull.

Sjuka barn ska vara hemma. Barnen ska orka delta i både ute- och inneaktiviteter. Tänk på att ha en feberfri dag och 48 timmar fri från kräkning eller diarré för att minska smittorisken.
Skicka sms före klockan 8 om barnen inte kommer.

Alla barn är olycksfallförsäkrade. Gäller till och från, och under vistelsen på förskolan.

Tystnadsplikt. All personal på förskolan har tystnadsplikt.

Ta alltid kontakt med personalen när ni hämtar och lämnar ert barn.

Vi är skyldiga att informera socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa.

Kontakt

Rektor
Sven Paulsson
0248-70 222

Gröna äpplet
0248-70 566

Röda äpplet
0248-70 567

Besöksadress
Björkallen, 795 96 Boda kyrkby

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förskolan Äppelgården
795 80 Rättvik