Rättviks kommun

Äppelgårdens omgivning

Foto: 2015, © Mariann Johansson.

Foto: 2015, © Mariann Johansson.

Det är viktigt för oss att gården och omgivningen är spännande och intressant för barnen. Barnen ska få inspiration och vilja utforska på gården och den ska locka till lek. Utevistelsen är betydelsefull och en viktig del i dagliga verksamheten.