Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Pedagogisk omsorg, familjedaghem

Pedagogisk omsorg är en del av förskoleverksamheten.

Det är dagbarnvårdare som tar emot barn mellan ett och fem år i sina egna hem. Dagbarnvårdare finns i centrala Rättvik och Vikarbyn.

I Vikarbyn finns två dagbarnvårdare och i centrala Rättvik finns det en dagbarnvårdare

Vår målsättning är att verksamheten ska vara trygg, utvecklande och lärorik, utifrån varje barns förutsättning.
Välkommen till oss!

Öppettider

Familjedaghemmen har  öppet efter barnens behov från kl 06.30.

Sjukanmälan

Ring dagbarnvårdaren och meddela frånvaro på morgonen eller om möjligt redan på kvällen innan.

Barnet är välkommen tillbaka efter sjukdom

  • När barnet varit feberfri minst en dag.
  • 48 timmar efter sista kräkning eller diarré.
  • När barnet orkar vara med på familjedaghemmets aktiviteter.

Tänkvärt

Klä barnen i praktiska och oömma kläder som passar för både inne och utevistelse. Vi är ute minst en gång om dagen.
Kläder och skor skall vara tydligt märkta.
Barnen får ta med ett mjukdjur. Andra leksaker lämnar vi hemma.

Kompetensutvecklingsdagar

Tre dagar per år stänger familjedaghemmen.
Den gemensamma dagen för alla förskolorna och dagbarnvårdare är den 12 juni.
Dagbarnvårdarna kommer att ha en utbildningsdag måndag den 18 september.
Är du i behov av barnomsorg dessa dagar kontaktar du förskolechefen senast en vecka i förväg.

Sammanslagning

Under mellandagarna vid jul och nyår samt under några sommar veckor sker en viss sammanslagning av verksamheterna.

Försäkring

Alla barn är olycksfallsförsäkrade på väg till och från samt under vistelsen i familjedaghemmet.

Tystnadsplikt

Personalen har tystnadsplikt. Vi är skyldiga att informera socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa.

Pedagogiska omsorgens kontakter

Vid behov samverkar vi med specialpedagog, talpedagog, barnpsykolog och habiliteringen.

I Rättviks kommun finns ingen privat eller enskild pedagogisk omsorg.
Det finns inte någon öppen förskola i kommunens regi.

Kontakt

Förskolechef
Christina Eriksson Nordqvist, 0248-70 553

Barnomsorgsassistent
Anette Bergfeldt, 0248-70 334, telefontid kl 9-11

Dagbarnvårdare Vikarbyn
Ingrid Höglund, 0248-20 791
Gunilla Eklund, 073-62 41 911

Dagbarnvårdare Rättvik
Anneli Kättström, 0248-12 708

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik