Rättviks kommun

Allmän förskola för alla 3–4–5 åringar

Du erbjuds avgiftsfri förskola tre (3)timmar varje förmiddag, från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år.
Ingen lunch serveras.
Verksamheten är samordnad med en förskoleavdelning.

Ingen koppling till föräldrars arbetstid krävs.
Allmän förskola följer skolans terminer.

Kontakt

Barnomsorgssamordnare
Erika Karlsson
0248-70 334

Besöksadress
Golfvägen 1, 795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

barn.utbildning@rattvik.se