Rättviks kommun
Rättviks kommun

Skolsköterska och läkare

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande på individ och gruppnivå. Sköterskan utför hälsokontroller och där ingår bland annat hälsobesök, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser och remisshantering.

Lina Kenneborg - Söderås skolor
0248-70178

Madeleine Yngvesson – Nyhedsskolan, Vikarbyn och Sätra skolor
0248-70 572

Nina Sjöö – Rättviksskolan
0248-70 260

Stina Vikman - Stiernhööksgymnasiet
0248-70 416

Michaela Nissas - Furudal, Boda och Ingels skolor
0248-70532

Skolläkare

Skolläkaren medverkar vid vissa vaccinationer, hälsobesök, enklare sjukvårdsinsatser och vid remisshantering.

Sekretess

Skolhälsan har sekretess vilket gör att all information om enskild individ endast får ges efter samtycke från elev och/eller vårdnadshavare (beroende på elevens ålder)

Kontakt

Chef för elevhälsan
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Logoped
Gertrud Edquist
0248-70 538

Specialpedagoger
Anette Ingels
0248-70 285

Nathalie Fyhr
0248-70 331

Arbetsterapeut
Jeanette Björklund
0248-70 577

Kurator
Anna-Lena Dahls
0248-70 262

Birgitta Rydell
0248-70 539

Mia Lehnberg
0248-70 422

Mikael Tallberg
0248-70 213

Skolsköterskor
Stina Vikman
0248-70 416

Madeleine Yngvesson
0248-70 572

Michaela Nissas
0248-70532