Rättviks kommun
Rättviks kommun

Elevhälsa och stöd

Inom elevhälsan samarbetar vi mellan olika yrkesgrupper för att främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa, med speciell inriktning på barn och elever (mellan 1–20 år) i behov av särskilt stöd.

Första kontakten med oss sker främst genom skolan.

Elevhälsan arbetar förebyggande med skolrelaterade frågeställningar. Vi handleder, konsulterar och utreder i samarbete med elever, rektorer och personal.

Vi arbetar i klassrum och arbetsrum på skolor och förskolor, tillsammans med elever, personal och föräldrar.

I elevhälsan ingår

  • kurator
  • psykolog.
  • specialpedagoger.
  • skolläkare.
  • skolsköterskor.
  • talpedagog.
  • arbetsterapeut.
  • logoped

Vår breda kompetens gör det möjligt att belysa barns och ungdomars behov i ett helhetsperspektiv.

Kontakt

Chef för elevhälsan
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Psykolog
Liv Grundel
0248-70 245

Specialpedagoger
Anette Ingels
0248-70 285

Arbetsterapeut
Jeanette Björklund
0248-70 577

Kurator
Nyhedsskolan, Sätra, Söderås och Vikarbyns skolor
Anna-Lena Dahls
0248-70 262

Furudal, Boda och Ingels skolor
Birgitta Rydell
0248-70 539

Rättviksskolan
Mikael Tallberg
0248-70 213

Skolsköterskor
Stiernhööksgymnasiet
Stina Vikman
0248-70 416

Nyhedsskolan, Sätra, Söderås och Vikarbyns skolor
Madeleine Yngvesson
0248-70 572

Furudal, Boda och Ingels skolor
Lena Wildemo
0248-70 532

Rättviksskolan
Liv Lundgren
0248-70 260