Rättviks kommun
Rättviks kommun

Elevhälsa och stöd

Inom elevhälsan samarbetar vi mellan olika yrkesgrupper för att främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa, med speciell inriktning på barn och elever (mellan 1–20 år) i behov av särskilt stöd.

Första kontakten med oss sker främst genom skolan.

Elevhälsan arbetar förebyggande med skolrelaterade frågeställningar. Vi handleder, konsulterar och utreder i samarbete med elever, rektorer och personal.

Vi arbetar i klassrum och arbetsrum på skolor och förskolor, tillsammans med elever, personal och föräldrar.

I elevhälsan ingår

  • kurator
  • psykolog.
  • specialpedagoger.
  • skolläkare.
  • skolsköterskor.
  • talpedagog.
  • arbetsterapeut.
  • logoped

Vår breda kompetens gör det möjligt att belysa barns och ungdomars behov i ett helhetsperspektiv.

Kontakt

Chef för elevhälsan
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Logoped
Gertrud Edquist
0248-70 538

Psykolog
Katrin Påhlman
0248-70 245

Specialpedagoger
Anette Ingels
0248-70 285

Nathalie Fyhr
0248-70 331

Arbetsterapeut
Jeanette Björklund
0248-70 577

Kurator
Christina Nilsson-Padilla 
0248-70 262

Birgitta Rydell
0248-70 539

Mia Lehnberg
0248-70 422

Skolsköterskor
Stina Vikman
0248-70 416

Madeleine Yngvesson
0248-70 572

Nina Sjöö
0248-70 260

Michaela Nissas
0248-70532