Rättviks kommun
Rättviks kommun

Skolsköterska och läkare

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande på individ och gruppnivå. Sköterskan utför hälsokontroller och där ingår bland annat hälsobesök, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser och remisshantering.

Madeleine Yngvesson – Nyhedsskolan, Sätra, Söderås och Vikarbyn skolor
0248-70 572

Liv Lundgren – Rättviksskolan
0248-70 260

Stina Vikman - Stiernhööksgymnasiet
0248-70 416

Lena Wildemo - Furudal, Boda och Ingels skolor
0248-70532

Skolläkare

Skolläkaren medverkar vid vissa vaccinationer, hälsobesök, enklare sjukvårdsinsatser och vid remisshantering.

Sekretess

Skolhälsan har sekretess vilket gör att all information om enskild individ endast får ges efter samtycke från elev och/eller vårdnadshavare (beroende på elevens ålder)

Kontakt

Chef för elevhälsan
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Psykolog
Liv Grundel
0248-70 245

Specialpedagog
Kristina Matsson
0248-70 316

Anette Ingels
0248-70 285

Arbetsterapeut
Jeanette Björklund
0248-70 577

Logoped
Eva Espinoza-Berg
0248-70 538

Kurator
Nyhedsskolan, Sätra, Söderås och Vikarbyns skolor
Anna-Lena Dahls
0248-70 262

Furudal, Boda och Ingels skolor
Birgitta Rydell
0248-70 539

Rättviksskolan
Mikael Tallberg
0248-70 213

Skolsköterskor
Stiernhööksgymnasiet
Stina Vikman
0248-70 416

Nyhedsskolan, Sätra, Söderås och Vikarbyns skolor
Madeleine Yngvesson
0248-70 572

Furudal, Boda och Ingels skolor
Marianne Sjöblom
0248-70 532

Rättviksskolan
Liv Lundgren
0248-70 260