Skolsköterska och läkare

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande på individ och gruppnivå. Sköterskan utför hälsokontroller och där ingår bland annat hälsobesök, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser och remisshantering.

Madeleine Yngvesson – Rättviksskolan, Sätra och Söderås skola
0248-70 572

Liv Lundgren – MLA (medicinskt ledningsansvar)
Nyhedsskolan och Vikarbyns skola
0248-702 60

Stina Vikman - Stiernhööksgymnasiet
0248-70 416

Marit Hjort - Furudal, Boda och Ingels skola
0248-70 532

Skolläkare

Skolläkaren medverkar vid vissa vaccinationer, hälsobesök, enklare sjukvårdsinsatser och vid remisshantering.

Sekretess

Skolhälsan har sekretess vilket gör att all information om enskild individ endast får ges efter samtycke från elev och/eller vårdnadshavare (beroende på elevens ålder)

Kontakter till centrala elevhälsan

Chef
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Psykolog
Liv Grundel
0248-70 245

Specialpedagog
Anette Ingels
0248-70 285

Arbetsterapeut
Jeanette Björklund
0248-70 577

Logoped
Eva Espinoza-Berg
0248-70 538

Kuratorer
Rättviksskolan, Sätra, Söderås och Vikarbyns skola
Anna-Lena Dahls
0248-70 262

Rättviksskolan
Mikael Tallberg
0248-70 213

Nyhedsskolan, Furudal, Boda, Ingels skola
Sofie Strömberg
0248-70 539

Skolsköterskor
Stiernhööksgymnasiet
Stina Vikman
0248-70 416

Rättviksskolan, Sätra och Söderås skola
Madeleine Yngvesson
0248-70 572

Furudal, Boda och Ingels skola
Marit Hjort
0248-70 532

Nyhedsskolan och Vikarbyns skola
Liv Lundgren MLA (medicinskt ledningsansvar)
0248-70 260