Rättviks kommun

Utbildning och barnomsorg

Karta över Rättviks kommun med skolorterna markerade.

Karta över Rättviks kommun med skolorterna.

Förskola, skola och utbildning tillhör  de prioriterade verksamheterna i Rättviks kommun.
Målsättningen är att skolorna ska utvecklas och finnas kvar i byarna.
I Rättviks kommun finns det inte några friskolor.

Vi ansvarar för

  • förskola och pedagogisk
    omsorg
  • grundskola och fritidshem
  • gymnasieskola
  • vuxenutbildning
  • elevhälsa
  • särskola
  • särgymnasium
  • musikskola.

Vår vision

Trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott
pedagogiskt ledarskap i en kreativ miljö för våra barn och ungdomar.

Omorganisation av rektorsområden inom grundskolan 2017

Från och med 1 januari 2017 indelas Rättviks kommuns grundskolor i nya rektorsområden.

Furudal skola, Boda skola och Ingels skola bildar ett rektorsområde.
rektor: Jenny Sandelin
biträdande rektor: Erika Friberg

Vikarbyns skola, Sätra skola och Söderås skola bildar ett rektorsområde.
rektor: Megh Tomt Andersen
biträdande rektor: Linn Gustavsson

Nyhedsskolan och Rättviksskolan bildar ett rektorsområde.
rektor: Göran Berg
biträdande rektorer: Karin Brinkmann, Kristina Matsson, Anders Therén.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

0248-70 257
barn.utbildning@rattvik.se

Förvaltningschef
Lars Kratz
0248-70 205

Handläggare/Utredare
Kristin Solvik
0248-70 257

Kvalitetsstrateg
Kerstin Israelsson
0248-70 363

Utvecklingsledare
Lotten Kluck
0248-70 359

Barnomsorgssamordnare
Erika Karlsson
0248-70 334

Besöksadress
Golfvägen 1, 795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik