Rättviks kommun

Vad innebär Quadracoms nedläggning av ADSL-stationer i Dalarna?

Cirka 2 000 invånare i Dalarna riskerar att bli utan bredband i samband med att Quadracom lägger ned sina ADSL-stationer.
Arbete pågår med att identifiera alternativ på kort och lång sikt.

De som har internet via telefonjack, är anslutna till ADSL-station som ägs av Quadracom och bor i byarna nedan påverkas av den aktuella ADSL-nedläggningen.

Information om påverkan av den aktuella ADSL-nedläggningen
Ort/by/stationErbjuds flytt till Telias stationFinns fiber fram till byn?Finns områdesnät i byn?Fungerar 4G?**
BackaNejJaJaJa 3G & 4G
BingsjöNejNejNejJa 3G & 4G
DalforsNejJaNejJa
DalstugaNejNejNejJa 3G & 4G
DådranNejNejNejJa
FinnbackaNejNejNejJa
MårtanbergNejJaNejJa
RöjeråsenNejJaNej (projekt startat)Nej
SunnanhedNejJaNejJa 3G & 4G
ÖstbjörkaNejJaJa3 G

** Uppgifter kring mobiltäckning kommer från dels operatörernas kartor dels ”sopbilsmätningen”.

Förutsättningarna för framtidssäker bredbandsleverans ser i dagsläget lite olika ut beroende på vilken by det handlar om. Se tabellen ovan.

I grund och botten finns det ingen skyldighet för vare sig en kommun eller någon annan att leverera bredband överallt – telekommarknaden avreglerades på 90-talet.

Det är samhällets intresse att verka för en god och attraktiv livsmiljö, något som självfallet inkluderar modern infrastruktur. Rättviks kommun verkar därför för att på bästa sätt bidra till att situationen löser sig. Ett eget engagemang för bättre framtida bredband i byarna kan vara avgörande för vad som de facto erbjuds i den egna byn!

Vad görs i dagsläget?

Kommunen tillsammans med Bredbandsforum Dalarna och Kansliet Digitala Dalarna arbetar för att få fram så bra alternativ som möjligt för de aktuella byarna.

Resultatet kommer att presenteras på den här sidan. Det går också bra att kontakta Tony Flink 0248-70 805  för mer information. Kansliet Digitala Dalarna kan också vara behjälpligt och svara på frågor.

Bakgrund nedläggningen

Quadracom är ett av de företag som äger ADSL-stationer i Dalarna. Företaget är uppköpt av TeliaSonera och kommer att upphöra med sin verksamhet. På de platser där Telia har egen telestation kommer de drabbade kunderna att erbjudas överflyttning till denna istället. Det betyder att man kan fortsätta köpa en DSL-tjänst och blir då hänvisad till Telias tjänsteutbud. De som redan är Telia-kunder påverkas inte av nedläggningen.

Fiber ersätter de gamla kopparnäten

På lång sikt kommer samhällets behov av internet, telefoni, strömmad TV och liknande datakommunikation i huvudsak att ske med fiberoptik. Som komplement till detta finns olika former av radiokommunikation som till exempel WiFi och LTE/4G.

Regeringen har satt upp ett mål om att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 vilket i praktiken betyder en omfattande fiberutbyggnad i Dalarna.

Kontaktuppgifter

Fiberutbyggnaden i Dalarna samordnas inom ramen för Bredbandsforum Dalarna, där bland annat kommunerna, Länsstyrelsen och Region Dalarna ingår.

Kontakt

It-strateg
Tony Flink
0248-70 805