Kriget i Ukraina och det säkerhets­politiska läget i Europa

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Europa är det många som känner oro. Här hittar du bekräftad information från svenska myndigheter och svar på hur Rättviks kommun hanterar situationen.

Flagga.

Ukrainas flagga.

Länkar med övergripande information och råd:

Frågor och svar

Listan kommer att uppdateras och utökas efter behov.

Vad gör Rättviks kommun?

Vi har bildat en krisledningsstab som jobbar med att omvärldsbevaka vad som händer i Ukraina och i världen, nationellt och regionalt i Sverige. Krisledningsstaben arbetar med frågor som ett eventuellt flyktingmottagande, it-störningar, beredskap för brist på varor och påverkanskampanjer.

Kommunen deltar i olika samverkansmöten med ansvariga myndigheter som Länsstyrelsen, Region Dalarna, Migrationsverket med flera.

Rättviks kommun planerar boende för de 41 flyktingar som kommunen beräknas ta emot enligt senaste prognosen.

Kommer det ukrainska flyktingar till Rättviks kommun?

Den 1 juli börjar en ny lagstiftning att gälla. Den innebär att Migrationsverket får ge kommuner ansvar att ordna boende åt personer som har fått uppehålls­tillstånd enligt massflyktsdirektivet. Rättviks kommun ska kunna ta emot 41 flyktingar från Ukraina fram till årsskiftet.

Vad har kommunen för ansvar för flyktingar?

Migrationsverket har huvudansvaret för flyktingarna men kan ge kommunerna ansvar för boende enligt ny lagstiftning 1 juli. Blir det aktuellt med förskola eller skolgång är det kommunens ansvar.

Ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid. Vill flyktingarna ha samhällets stöd, exempelvis tillgång till skola, ska de söka uppehållstillstånd enligt masskyddsdirektivet eller asyl hos Migrationsverket.

 • Asylsökande barn eller barn med uppehållstillstånd, har rätt till utbildning i svensk förskola och skola.
 • Asylsökande eller personer med uppehållstillstånd har rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket.
 • Ukrainare som har tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet får arbeta i Sverige och hänvisas i första hand till Arbetsförmedlingen för att få hjälp att hitta jobb.

Länk till mer information

Jag vill ta emot flyktingar i mitt eget hem, vad kan jag göra?

Huvudansvaret ligger hos Migrationsverket. De har bra information på sin webbplats. Det är möjligt att ta emot flyktingar i sitt eget hem. Du kan anmäla ditt intresse för frivilliga insatser via kommunens e-tjänst "Samordning av husrum för flyktingar från Ukraina". Som privatperson kan du kontakta Röda korset och/eller UNHCR om du vill veta mer om hur det går till.

Den som tar emot flyktingar i sitt eget hem kan inte få ekonomiskt stöd. Om flyktingen däremot beviljas uppehållstillstånd, och får egen ersättning som till exempel etableringsersättning, så har flyktingen möjlighet att själv betala för mat och bostadshyra.

På Migrationsverkets samlingssida om Ukraina finns mer information om vad som gäller den som är på flykt från Ukraina och redan har ett ordnat boende i Sverige. Se länken här nedan till webbsidan "Information med anledning av situationen i Ukraina".

Tänk på:

 • att noga tänka igenom beslutet. Många flyktingar är traumatiserade och behöver stöd.
 • hur länge boendet är tillgängligt?
 • att om du själv hyr kan hyresvärden ha synpunkter.
 • att det finns kontrollerat brandskydd, brandsläckare, brandvarnare och utrymningsväg. Det är inte tillåtet att ha inneboende hur som helst.
 • att Migrationsverket/kommunen inte ger ersättning för hyra om flyktingarna väljer att bo privat.
 • att informera flyktingarna att det är viktigt att registrera sig hos Migrationsverket.
 • att inte ta emot ensamkommande barn utan tillstånd från myndigheter. Kontakta i så fall socialtjänsten.

Länkar till mer information

Vad gäller för de som flytt till Sverige från Ukraina?

Ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengenområdet. Det betyder att en ukrainsk medborgare som kan visa upp ett giltigt biometriskt pass vid gränsen till Sverige får stanna här utan visum i upp till 90 dagar. För att få vara i Sverige viseringsfritt måste man ha pengar för uppehälle och hemresa samt boende i Sverige ordnat för tiden man ska stanna.

Alla som flyr från Ukraina omfattas av det massflyktsdirektiv som EU har utfärdat. Det innebär att personer som flyr från Ukraina kan få skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. Massflyktsdirektivet innebär att den som flyr inte behöver göra en individuell prövning för att få rätt till tillfälligt uppehålls- eller arbetstillstånd. Även om ingen individuell prövning görs, är det hos Migrationsverket man registrerar sig för uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.­

För att ansöka behöver man registrera sig hos Migrationsverket. Man kan registrera sin ansökan på webben eller genom att besöka Migrationsverket personligen. Vid besök på något av Migrationsverkets servicecenter behöver man kunna visa upp ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar.

Om ansökan görs via e-tjänsten och man har ordnat boende på egen hand behöver man inte besöka Migrationsverket förrän efter att Migrationsverket har fattat beslut. Den som behöver hjälp med boende måste besöka Migrationsverket personligen. Ansökan görs gärna i e-tjänsten innan besök hos Migrationsverket.

På Migrationsverkets samlingssida om Ukraina finns mer information om vad som gäller de som är på flykt från Ukraina och har ett ordnat boende i Sverige.

Länkar till mer information

Är du flykting från Ukraina?

På krisinformation.se kan du läsa mer om vad som gäller för dig som kommer till Sverige från Ukraina. Informationen finns på svenska, engelska, ukrainska och ryska. Det är viktigt att du som kommer till Sverige får kontakt med svenska myndigheter om du vill ta del av samhällets stöd.

Länk till mer information

Hur kan jag hjälpa människorna i Ukraina?

Många hör av sig till myndigheter, kommuner och organisationer i länet och vill hjälpa till och stötta dem som är på flykt.

Rättviks kommun arbetar intensivt för att vara redo för de förfrågningar vi får från Migrationsverket via Länsstyrelsen i Dalarnas län. I dagsläget behöver kommunens resurser prioriteras till att kunna tillgodose dessa förfrågningar.

För närvarande uppmanas personer som vill bidra att vända sig till frivillig­organisationer samt till hjälporganisationer som Röda Korset och UNHCR. De organiserar hjälpinsatser från frivilliga. Det finns flera hjälporganisationer som samlar in medel och som är på plats för att hjälpa.

Tänk på att skänka till organisationer med 90-konton (Svensk Insamlingskontroll).

Rättviks kommun kan tyvärr inte samordna hjälpinsatser eller att till exempel samla in kläder och leksaker.

Länkar till mer information

Hur pratar jag med barn om det som sker i Ukraina?

Jag vill vara beredd på en kris, hur ska jag förbereda mig hemma?

Krisinformation.se och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har på sina webbplatser samlat råd om hur du kan förbereda dig på en kris. Där kan du även beställa broschyren Om krisen eller kriget kommer. Även på Rättviks kommuns webbplats finns information om krisberedskap.

Länkar till mer information

Var i Rättvik finns det skyddsrum?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en interaktiv karta på sin webbplats. Där kan du själv söka fram var ditt närmaste skyddsrum finns. På myndighetens webbplats kan du också läsa mer om vad som finns i ett skyddsrum.

Adresser till skyddsrum i Rättvik

 • Centralgatan 11, 140 platser
 • Centralgatan 11, 160 platser
 • Tholens väg 8, 30 platser
 • Storgatan 13, 30 platser
 • Knihsgatan 1, 36 platser
 • Kullvägen 10, 33 platser
 • Masvägen 5, 77 platser

Adress till skyddsrum i Furudal

 • Strandvägen 10, 37 platser

Länkar till mer information

Kontakt

Anna-Lena Hållmats, samordnare

0248-70 273

Conny Thimberg, socialförvaltningen

0248-70 207

Olga Smed, boendekoordinator, socialförvaltningen

0248-70 540

Kristina Lundberg, barn- och utbildningsförvaltningen

barn.utbildning@rattvik.se

0248-702 57

David Ytfeldt, fritidschef

0248-70 225

Ulrica Momqvist, kommunstyrelsens ordförande

0248-70 250

Ulf Israelsson, kommunchef

0248-70 136

Marianne Wennström, Röda Korset

070-578 86 14

Elisabet Lamberg Nordin, Rädda Barnen
070-242 22 41

Anders Grape, Svenska kyrkan i Rättvik

0248-73 696

Per Knutsson, Missionsförsamlingen i Rättvik

076-505 31 25