Rättviks kommun
Rättviks kommun

Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet

Rättviks kommun har ett lokalt brottsförebyggande råd (Lok BRÅ i Rättvik) som är forum för samordning och utveckling av det brottsförebyggande arbetet.

Rådet består av tre ledamöter som är valda av kommunstyrelsen, en tjänsteman från vardera social-, barn- och utbildningsförvaltningen.
Det ingår även en tjänsteman från kommunens ungdomsverksamhet, kommunens folkhälsosamordnare samt en representant från polisen och en representant från Rättviks kristna samarbetsråd. I rådet ingår också tre ungdomar från rådet för ungdomsfrågor.

Ordförande är Annette Riesbeck (C).

BRÅ i Sverige

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet (polis, åklagare, domstolar och kriminalvård).

BRÅ arbetar på uppdrag av regeringen och samarbetar med andra myndigheter och organisationer. BRÅ arbetar för minskad brottslighet och ökad trygghet, tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete.

BRÅ producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.

Kontakt

Ordförande i lok BRÅ
Annette Riesbeck
0248-70 250

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Information

Brottsförebyggande rådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster