Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd

Region Dalarna är länets kollektivtrafikmyndighet och de ansvarar för att utreda och pröva din rätt till färdtjänst.

Parkeringstillstånd söker du hos kommunen.

För information och ansökan om färdtjänst kontakta

Färdtjänsten Dalarna
Myntgatan 2
791 51 Falun

Telefon
023-77 70 40

E-post
fardtjansten@regiondalarna.se

Webbplats
Mer information och blanketter för ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lättläst
Lättläst

Parkeringstillstånd

Har du mycket svårt nedsatt rörelseförmåga och mycket svårt att gå kan du få parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd gäller både om du kör själv eller åker med någon annan. Det är den som fått tillståndet som får använda det.

Kommunen ger tillstånd till personer med svåra rörelsehinder att parkera på särskilda platser. Tillståndet gäller i hela landet och i alla EU-länder

Lättläst

Kontakt

Trafikhandläggare
Jeanette Engström
0248-70 155