Parkeringstillstånd

Skylt.

mostphotos.com/Agneta Forssén

Parkeringstillstånd

Har du mycket svårt nedsatt rörelseförmåga och mycket svårt att gå kan du få parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd gäller både om du kör själv eller åker med någon annan. Det är den som fått tillståndet som får använda det.

Parkeringstillstånd söker du hos kommunen

Kommunen ger tillstånd till personer med svåra rörelsehinder att parkera på särskilda platser. Tillståndet gäller i hela landet och i alla EU-länder